Headerbild

Ledarinformation

Nyheter om utdrag från polisens belastningsregister


I september blir det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

 

Dessa typer av registerutdrag från belastningsregistret berörs:

  • Arbete i skola och förskola.

  • Arbete på HVB-hem.

  • Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS).

  • Arbete eller uppdrag i föreningsverksamhet, t.ex. idrotts- eller fritidsföreningar, där man kommer i kontakt med barn och ungdomar.

  • Arbete med försäkringsdistribution.

Få registerutdraget som digital post

Från september 2023 blir det möjligt att få sitt registerutdrag från polisens belastningsregister som digital post. Den som begär ut sitt registerutdrag kan välja om det ska komma som papperspost eller som digital post – förutsatt att man har en digital brevlåda (Kivra, Billo eller Min myndighetspost). Genom att utdraget finns i den digitala brevlådan ökar tillgängligheten – utdraget finns hela tiden några knapptryck bort och det kan enkelt visas upp och återanvändas.

 

Det digitala utdraget kan visas upp för den som ska ta del av det via en mobil, surfplatta eller dator. Det går även att vidarebefordra som pdf via e-post från den digitala brevlådan, eller skriva ut och visa upp. 

 

Det är enbart de utdrag som inte innehåller någon belastning, dvs. ”tomma” utdrag, som skickas som digital post. Utdrag som innehåller en belastning skickas alltid som papperspost oavsett vad man valt.  

 

Verifiera utdragets äkthet

Från och med september finns också en kontrolltjänst på polisen.se där man kan verifiera registerutdrag som skickats ut som digital post. Genom att mata in några uppgifter får man svar direkt på om utdraget kan bekräftas som äkta eller inte. Utdrag som skickas som papperspost kan inte verifieras via kontrolltjänsten.

 

Utdrag från belastningsregistret – för barns och ungas trygghet

Som arbetsgivare eller förening har man rätt, och i många fall en skyldighet, att ta del av utdrag från polisens belastningsregister om personer som kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Det är en viktig brottsförebyggande åtgärd för att skapa en trygg och säker miljö för barnen och ungdomarna. Som arbetsgivare eller förening behöver man därför ha tydliga rutiner för hur man tar del av registerutdrag och hur man dokumenterar det.

 

Mer information om registerutdrag och e-tjänsten för registerutdrag finns på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623 . Där finns även information om hur du kan kontakta oss om du har frågor om registerutdrag. Mer information om införandet publiceras i augusti på webbsidan ovan.  

 

Med vänliga hälsningar

 

Polismyndigheten 

Adress

Rättvik Boda MK - Motorcykel och Snöskoter Björn Andersson, Hjortnäsheden, Bränngärdet 4 79390 Leksand

Kontakt

E-post: rattvikboda@outlook.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in